Kristallhealing

En healingmetod med kristaller som är lugn och återhämtande samt läkande för både Sinne, Kropp och Själ.


Kristallhealing är en behandling som fördjupar sig i sinne, kropp och själ. Personen får i gång flödet i energikroppen och energi fylls på och balanserar varje chakra. Det är en kraftfull behandling som har en läkande effekt på både sinne, kropp och själ. Personen upplever en total känsla av frid och helhet under behandlingen.


Behandlingen fördjupar sig i det som behöver läkas känslomässigt bl.a.

Vi lever i ett samhälle fyllt av krav och stress och vi tappar då lätt oss själva, inre friden, glädjen och kärleken. Vi går alla igenom med och motgångar. Motgångar som kan orsaka obalans och blockeringar. Med kristallhealing löser man upp dessa blockeringar, läker och fyller på med ny livskraft. Stenar och kristaller är från naturen, de är uppkopplade med energi och kraft. Denna kraft löser upp och fyller på där det behövs.


Shamaner världen över har använt kristaller och stenar i sin magi. När man arbetar med kristallterapi lyssnar man in vad mottagarens inre behöver och förmedlar. Varje sten och kristall har sin egna form och kraft. Detta sammanfattas och den rätta behandlingen ges.


Healing är i grund och botten energiarbete. Det jag gör är att jag kanaliserar energi och arbetar med personens energier och energiblockeringar, både i kroppen och i auran. Balanserar personens energisystem, renar och rensar bort blockeringar samt tungenergi.

Frisätter cirkulationen så att den fritt kan flöda, så att personen får den återhämning av livskraft som behövs och läkning på alla nivåer samt i tidigare liv.


ingår även samtal innan och efteråt.